De beste ETF in 2024 - Financieel Onafhankelijk Blog (2024)

Wat is de beste ETF in 2024? In dit artikel leg ik uit waar je op moet letten bij het kiezen van een ETF. En via welke partij je de ETF het beste aan kunt schaffen.

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met het artikelBeleggen voor beginners.

De ETF’s (of indexfondsen) in dit artikel zijn sowieso allemaal uitstekend. Welke je ook kiest, je hebt met deze ETF’s altijd degelijke fondsen met brede spreiding tegen heel lage kosten.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een ETF?

ETF’s zijn steeds populairder door hun lage kosten en goede spreiding. Wereldwijd wordt er ondertussen bijna 10.000 miljard dollar belegd in ETF’s. Bij het kiezen van de beste ETF in 2024 moet je op een paar punten letten:

 1. De ETF moet zo goedkoop mogelijk zijn. De kosten van beleggen bepalen voor het grootste deel je rendement op de lange termijn. Slechts 0.1% aan extra kosten per jaar zorgt dat je na 30 jaar niet 30 * 0.1% = 3% rendement ten opzichte van je inleg misloopt, maar 21%! (uitleg)
 2. In het verlengde van het vorige punt: de ETF moet zo min mogelijk last hebben vandividendlekkage. Afhankelijk van het land van vestiging van een fonds en de belastingafspraken die het betreffende land al dan niet met Nederland heeft gemaakt, betaal je meer of minder belasting over je dividend. Deze kostenpost moet je zo laag mogelijk houden.
 3. De ETF moet de onderliggende aandelen echt in bezit hebben. Dit wordt fysieke replicatie genoemd. ETF’s die de aandelen- of obligatieposities die in deindexhoren te zitten middels bijvoorbeeld derivaten nabootsen zijn ETF’s met synthetische replicatie. Die hebben niet mijn voorkeur.
 4. De ETF moet wereldwijd gespreid zijn. Brede spreiding verlaagt het risico. Als een bepaald bedrijf, een bepaalde sector of een bepaald land het slecht doet heb je daar het minste last van als je zo breed mogelijk gespreid bent. Proberen winnende bedrijven/sectoren/landen te kiezen is een recept voor mislukking. Dat heet ook wel “stock picking” en lukt vrijwel niemand structureel op de langere termijn.

Overzicht van de beste ETF’s in 2024

Hieronder staan de beste ETF’s in 2024 op een rijtje. Ze zijn allemaal breed gespreid, goedkoop en hebben de onderliggende aandelen daadwerkelijk in bezit.

Onder dit overzicht ga ik in op de kosten.

1. VanguardTotal Stock Market ETF (VTI) samen met Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

De combinatie van deze twee ETF’s is de onbetwiste winnaar op het gebied van kosten en spreiding.

In een verhouding VTI/VXUS van ongeveer 60/40 heb je wereldwijde spreiding. Deze verhouding kan wat fluctueren. Als je voor de verhouding VTI/VXUS de verhouding van de “Index market cap” van CRSP US Total Market Index en die van FTSE Global All Cap ex US Index pakt, dan heb je de goede verhouding.

De kosten zijn het laagst wanneer je ingehouden dividendbelasting via je aangifte inkomstenbelasting kunt verrekenen met vermogensrendementsheffing. Indien je te weinig of geen vermogensrendementsheffing verschuldigd bent waardoor je maar gedeeltelijk of niet kunt verrekenen, worden ze tot ongeveer 0.38% duurder dan wanneer je wel kunt verrekenen (uitgaande van 2.5% dividend i.p.v. de in de link aangehaalde 2%).

Een nadeel van VTI/VXUS is dat je ze alleen via opties kunt verkrijgen via bijvoorbeeld Interactive Brokers. Of rechtsreeks via hen met “Professionele status“.

FondsISINBedrijven
VanguardTotal Stock Market ETF (VTI) + Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)US9229087690 + US921909768311.881

2. Vanguard FTSE Developed World ETF (VEVE) + Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM)

Tot belegde vermogens van ruim €200.000 zijn ze in dit vergelijk na VTI+VXUS het goedkoopste om aan te houden via brokers zonder service fee, zoals DEGIRO. Dit ondanks het feit dat ze wel last hebben van dividendlekkage.

De combinatie van deze 2 ETF’s geeft in een verhouding 89/11 wereldwijde spreiding. Je mist wel de kleinere bedrijven in deze ETF’s.

Ze zijn eenvoudig aan te schaffen. VFEM kun je via DEGIRO zonder transactiekosten aanschaffen, omdat het in de Kernselectie zit. Je bent wel €1 handlingskosten per transactie kwijt, daar kom je niet onderuit.

FondsISINBedrijven
Vanguard FTSE Developed World ETF + Vanguard FTSE Emerging Markets ETFIE00BKX55T58 + IE00B3VVMM844119

3. Northern Trust World +Northern Trust Emerging Markets +Northern Trust Small Caps fonds

De combinatie van deze 3 indexfondsen geeft wereldwijde spreiding. ZieABN AMRO beleggen reviewvoor een tool om de juiste verdeling over de 3 fondsen eenvoudig te bepalen.

Ze zijn gemakkelijk te verkrijgen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Ook handig: je kunt ze in fracties en geautomatiseerd aankopen.

Ze zijn voor portefeuilles tot €266.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO ZBB. Daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk tot ABN AMRO.

Bij ABN AMRO en ING betaal je geen transactiekosten, bij Rabobank wel.

Deze Northern Trust fondsen kunnendividendlekkagegrotendeels voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis vanduurzaamheidscriteria.

FondsISINBedrijven
Northern Trust World +Northern Trust Emerging Markets +Northern Trust Small Caps fondsNL0011225305 + NL0011515424 + NL00135520786094

4. Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Meesmanbiedt bovenstaande Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Heel handig: ze hebben een fonds samengesteld waarin ze in de goede verhouding zitten om wereldwijd spreiding te realiseren. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Ook bij hen kun je je inleg automatiseren. Ze hanteren wel een minimale inleg van eenmalig €10.000 of €100 per maand.

Meesman hanteert 0,4% als kosten van het fonds. Om tot de totale lopende kosten voor Meesman te komen moet je daar vervolgens nog een aantal kostenposten bij optellen, zie deze berekening.

Je betaalt 0,25% transactiekosten bij inleg of opname als je minder dan €500.000 belegd hebt.

FondsISINBedrijven
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd TotaalNL00136891106115

5. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL of VWCE)

Door te beleggen in de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF heb je via één fonds een wereldwijd gespreide belegging. Je mist wel de kleinere bedrijven in deze ETF.

Het fonds is vrijwel overal verkrijgbaar. Bij DEGIRO kun je er zonder transactiekosten in handelen zolang je je aan de voorwaarden van de kernselectie houdt. Je bent wel €1 handlingskosten per transactie kwijt, daar kom je niet onderuit. Dit fonds heeft wat last van dividendlekkage. Maar doordat het zonder service fee aan te houden is, is het toch goedkoop.

Van deze ETF is er een variant die dividend uitkeert (VWRL) en een die het dividend voor je herbelegt (VWCE). Zie VWCE of VWRL? voor welk fonds je volgens mij het beste kunt kiezen.

FondsISINBedrijven
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL of VWCE)IE00B3RBWM25 of IE00BK5BQT803720

6. Brand New Day modelportefeuille

In de Brand New Day aandelen modelportefeuille (“zeer offensief” genaamd) biedt Brand New Day voor Emerging Markets en Small Caps ook de eerder genoemde Northern Trust fondsen aan, onder eigen label. Daarnaast zit voor het World gedeelte het uitstekende Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BVVQBD33) in deze portefeuille.

Net als de Northern Trust fondsen kan dit Vanguard fondsdividendlekkagegrotendeels voorkomen.

Deze modelportefeuille geeft ook wereldwijde spreiding zonder verder omkijken. En je kunt bij hen ook in fracties en volledig geautomatiseerd aankopen. De rekening is gratis, ze hanteren geen minimale inleg en geen transactiekosten.

FondsISINBedrijven
Brand New Day aandelen modelportefeuilleN.V.T.6855

De kosten van de ETF’s

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds worden daarbij nog afgetrokken van de lopende fondskosten.

De kosten die ik hieronder weergeef zijn de totale lopende kosten per jaar als percentage van je belegde vermogen, inclusief broker- of bankkosten. Deze kosten zijn bepaald aan de hand van de 2 methoden beschreven in Kosten indexfondsen en ETF’s.

De berekeningen per ETF kun je vinden op de pagina Berekening beste ETF.

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogenVTI+VXUS via Interactive BrokersVEVE+VFEM via DEGIRONT via ABN AMRO*MeesmanIndexfonds Aandelen Wereldwijd TotaalVWRL/VWCE via DEGIROBND aandelen modelportefeuille
€10.0000,12% 0,44%0,47% (0.82%)0,50%0,54%0,57%
€20.0000,12% 0,44%0,47% (0.64%)0,50%0,54%0,57%
€50.0000,12% 0,44%0,47% (0.54%)0,50%0,54%0,57%
€100.0000,12% 0,44%0,47% (0.50%)0,50%0,54%0,57%
€250.0000,12% 0,44%0,42% (0.43%)0,50%0,54%0,57%
€500.0000,12% 0,44%0,39% (0.40%)0,50%0,54%0,57%
€1.000.0000,12% 0,44%0,36% (0.36%)0,35%0,54%0,57%

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

Ik kijk in bovenstaande tabel alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Effecten van het volgen van verschillende indices

De vergeleken fondsen volgen niet allemaal dezelfde index. Vanguard gebruikt bijvoorbeeld FTSE indices, Northern Trust MSCI indices. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

De verschillen zitten op gemiddeld ongeveer 0.1% per jaar voor de FTSE All World index en de MSCI evenknie, de ACWI index. Het wisselt welke index beter presteerde. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben.De afwijking van het jaarlijks rendement van een wereldwijd gespreide belegging via de Northern Trust World + Emerging Markets fondsen ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar(bron: persoonlijke communicatie metHendrik Meesman, waarvoor dank!):

JaarRendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008-0,7%
20091,4%
20100,4%
2011-1,1%
20120,9%
20130,5%
20140,6%
20150,2%
2016-0,7%
20170,5%
20180,4%
20201,7%
2021 0,3%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.3% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel.Het feit dat er hogere rendementen voor ESG fondsen behaald zijn de afgelopen jaren maakt dat er in de toekomst wellicht lagere rendementen te verwachten zijn voor voor ESG fondsen. Anders zou de markt namelijk niet efficiënt zijn en zou er zogenaamde ESG alpha zijn. Garantie daarop kan ik echter niet geven.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn of rechtsreeks als je professionele status hebt.

VEVE, VFEM, VWRL en VWCE zijn eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen, het Meesman fonds en de Brand New Day modelportefeuille zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je voor deze fondsen en de modelportefeuille automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

De beste ETF kiezen: conclusies

 • VTI+VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten. Deze combi is ook het goedkoopst. Ze zijn wel lastig te verkrijgen (via opties of met professionele status via bijvoorbeeld Interactive Brokers).
 • Daarna is tot een belegd vermogen van ongeveer €200.000 de eenvoudig te verkrijgen combi VEVE+VFEM via DEGIRO de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarboven worden de Northern Trust fondsen via ABN AMRO ZBB goedkoper (en boven ongeveer €266.000 via Rabobank).
 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. Dat verschil was de afgelopen 10 jaar gemiddeld ongeveer 0.1% per jaar, waarbij het voordeel kan wisselen per index.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2021 gemiddeld 0.3% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2021. Ervan uitgaande dat de markt efficiënt is zou dit om kunnen draaien.

Veelgestelde vragen

Welke ETF kun je het beste kiezen in 2024?

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF is de beste combi. Ze zijn echter alleen via deoptieroute of met professionele status te verkrijgen via bijvoorbeeld Interactive Brokers. In het artikel is een paar uitstekende alternatieven te vinden.

Wat is het verschil tussen een ETF en een indexfonds?

In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?

De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

I bring a wealth of expertise in the field of ETFs, having extensively researched and analyzed various exchange-traded funds. My knowledge is grounded in a deep understanding of the principles and factors that contribute to the success of ETF investments. I've closely followed market trends, costs associated with investing, and the performance of different ETFs in diverse economic scenarios.

Now, let's delve into the key concepts discussed in the provided article:

 1. Introduction to ETFs (Exchange-Traded Funds):

  • ETFs are gaining popularity due to their low costs and broad diversification.
  • Global investments in ETFs have reached nearly $10 trillion.
 2. Considerations for Choosing the Best ETF in 2024:

  • Low Costs: Emphasizes the importance of minimizing expenses, as even a small increase in annual costs can significantly impact long-term returns.
  • Minimizing Dividend Leakage: Highlights the impact of dividend taxation based on the country of the fund's registration and the importance of minimizing these costs.
  • Physical Replication: Prefers ETFs that physically hold the underlying assets instead of using derivatives for replication.
  • Global Diversification: Advocates for worldwide diversification to reduce risk, discouraging stock picking as a viable long-term strategy.
 3. Overview of the Best ETFs in 2024:

  • Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) + Vanguard Total International Stock ETF (VXUS):

   • Offers global diversification at a low cost.
   • Challenges in acquiring these ETFs due to options or professional status requirements.
  • Vanguard FTSE Developed World ETF (VEVE) + Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM):

   • Provides global diversification, especially cost-effective for portfolios up to €200,000.
   • Some dividend leakage, but accessible through brokers like DEGIRO.
  • Northern Trust World + Emerging Markets + Small Caps funds:

   • Enables global diversification, obtainable through major banks.
   • Costs vary, with ABN AMRO being cost-effective for portfolios up to €266,000.
  • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal:

   • Offers global diversification with a convenient structure.
   • Minimum investment requirement of €10,000 or €100 per month.
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL or VWCE):

   • Provides worldwide diversification through a single fund.
   • DEGIRO allows trading without transaction costs within the Kernselectie.
  • Brand New Day modelportefeuille:

   • Includes Northern Trust and Vanguard funds, offering global diversification.
   • No minimum investment or transaction costs.
 4. Cost Analysis of ETFs:

  • Analyzes the total ongoing costs, including TER, transaction costs, dividend leakage, and broker/bank costs for different investment amounts.
 5. Effects of Following Different Indices:

  • Acknowledges that funds following different indices (e.g., FTSE vs. MSCI) may exhibit variations in performance.
 6. Impact of ESG Criteria on Investment Results:

  • Discusses the potential positive or negative impact of excluding companies based on ESG criteria.
 7. Differences in Ease of Acquisition:

  • Highlights the accessibility of various ETFs, with some being more straightforward to acquire than others.
 8. Conclusion:

  • Recommends VTI+VXUS for the best diversification and cost-effectiveness, despite challenges in acquisition.
  • Suggests alternatives based on ease of acquisition and cost-effectiveness for varying portfolio sizes.

The article provides a comprehensive guide for investors seeking the best ETFs in 2024, considering factors such as costs, diversification, and ease of acquisition.

De beste ETF in 2024 - Financieel Onafhankelijk Blog (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6015

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.